آدرس کارخانه :  جاده قدیم کرج قزوین شهرک اقدسیه خیابان بوستان دهم غربی
تلفن کارخانه :   026-44373570-4    -    فکس : 44373525-026
دفترمرکزی :   021-44499812    -    فکس : 44499811-021